Pruvodce zákrokem

Facelifting

Průvodce zákrokem

 1. Osobní konzultace

  Nejdříve své přání sdělíte lékaři, který Vás vyslechne a zváží, je-li zákrok proveditelný. Doporučí Vám nejvhodnější možnosti a metody a dozvíte se možná rizika. Všechno Vám podrobně vysvětlí již během konzultace před zákrokem, takže budete na průběh zákroku pečlivě připravena. Nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. V případě, že by Váš požadavek nebyl z nějakých důvodů proveditelný, lékař Vám navrhne jinou alternativu. Nakonec si vyberete termín zákroku a obdržíte instrukce k předoperačnímu vyšetření spolu se smlouvou. Osobní konzultace je zcela nezávazná.

 2. Předoperační vyšetření

  Před každým výkonem v celkové anestezii musíte podstoupit tzv. interní předoperační vyšetření, na jehož základě lékař/lékaři rozhodne/rozhodnou, zda jste schopna výkon podstoupit, eventuálně s jakými riziky. Toto vyšetření Vám může provést Váš praktický lékař nebo, jste-li zdráva a Váš věk nepřesahuje 50 let, pak v den operace i náš lékař anesteziolog. Vyšetření sestává z krevních testů, EKG a fyzikálního vyšetření (poslech srdce a plic, prohmatání břicha, atd.).
  U motivovaných pacientů, kteří nechtějí podstupovat celkovou anestezii, lze výkon provést i v lokální anestezii, v takovém případě není kompletní předoperační vyšetření nutné.

 3. Fotodokumentace

  Těsně před operací bude provedena fotodokumentace a operatér Vám objasní svůj postup.

 4. Anestezie

  Facelifting provádíme v celkové anestezii, v případě výkonů menšího rozsahu (tzv. minifacelifting) lze u motivované pacientky/motivovaného pacienta provést výkon výjimečně i v anestezii lokální.

 5. Zákrok

  Kompletní facelift trvá asi 3 hodiny.
  Aby bylo možné kůži a podkožní tkáně obličeje vypnout, musí se nejprve kůže obličeje uvolnit od mimických svalů a vytáhnout vzhůru a do stran (směrem k ušním boltcům). Řez se provádí ve vlasech v oblasti spánků, dále pokračuje těsně před boltcem dolů a pod ušním lalůčkem za boltec vzhůru a nakonec opět do vlasů. Kůže se uvolní podle míry poklesu směrem ke střední ose obličeje a na krk. Dále se uvolňuje svalová povázka mimických svalů a vypíná se směrem nahoru a do boků. Přebytečná kůže se odstraní a rány se pečlivě sešijí.
  Obličej i krk je pak zabandážován elastickým kompresním obvazem do druhého dne, kdy jsou rány převázány, odstraněny drény a nasazena speciální kompresní maska.

 6. Hospitalizace

  Hospitalizace po větších výkonech trvá většinou 1 až 2 dny.

 7. Kontrola

  První kontrola vás obvykle čeká za 7 až 10 dnů po zákroku. Druhá kontrola pak přibližně po 6-8 týdnech.

Přemýšlíte o zákroku?
Objednejte se na konzultaci se zkušeným lékařem.

+420 549 213 660
+420 604 525 035
Volejte
+420 549 213 660
+420 604 525 035

a domluvte si konkrétní termín, který by vám vyhovoval

Pište

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace zde

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.